Fra fabrikk til reiselivsanlegg

Bestill overnatting

Bøteriets historie

Kort fortalt

Alle bygg har en historie, og det har også Bøteriet. Johan Langstrand fra Sjona kjøpte ei gammel brygge i 1911 for 400 kroner, som han restaurerte og bygget på i hele 5 år. I 1916 sto «hermetikkfabrikken» ferdig. Fabrikken stengte i 1923. Zahl på Nesna overtok fabrikken, men det ble ikke snakk om noe videre produksjon. Sverre Åkerøy kjøpte hermetikkfabrikken i 1941, og satte den opp på Val ved Åkerøya. Åkerøy brukte brygga til lagring og bøting av bomullsnøter, i første omgang. Siden ble det saltet sild og tatt imot fisk som ble videre solgt. Da fiske var på sitt beste hadde Sverre Åkerøy ansatt hele 68 personer. 

Brygga har stått uten aktivitet i ca. 14 år, fra 1987 da det var litt salting av sild o.l. Nå har tredje generasjon fått liv i brygga på ny med kafeteria, pub og konferanse. Bøteriet, selve kafeen, er godt over 100 år gammel i bjelker og stokker. Et maritimt og spennende miljø!

Inne i restauranten finner du mange gamle bilder og historier. Mange av tingene som ble funnet under restaureringen har fått en ny funksjon inne i restauranten. Spør oss gjerne om mer av historien når du er her!